Yuriy Dakal

Щи из снетков

112
Yuriy Dakal

Ледяная рыба в панировке из…

390
Yuriy Dakal
Yuriy Dakal

Борщ с карасями

110
Yuriy Dakal